לפרטים התקשרו
073-2820510

מתקני פזל

מתקן חניה חצי אוטומטי מסוג מתקני פזל מאפשרים חניה של 2 , 3 או באורך בלתי מוגבל של חניות ללא תלות בין המשתמשים.
המתקן מביא לניצול מקסימאלי של שטח בחניון תת קרקעי, כך שבשטח בו חונה רכב אחד ניתן להחנות שני רכבים (במתקן ללא בור) או שלושה רכבים (במתקן עם בור), זה מעל זה. במקרים בהם המקום צר ניתן להתקין מתקנים קונזולים המחוברים רק לחלק האחורי של הקיר
המתקנים מסופקים עם שערים בכניסה לחניה, הנפתחים רק בעת הכנסת/הוצאת כלי רכב, ומספקים בטיחות מקסימאלית למשתמש כמו גם הגנה מקסימאלית לכלי הרכב.
המתקן מופעל באמצעות כרטיס או צ'יפ

מתקן חניה חצי אוטומטי מסוג מתקני פזל מאפשרים חניה של 2 , 3 או באורך בלתי מוגבל של חניות ללא תלות בין המשתמשים.
המתקן מביא לניצול מקסימאלי של שטח בחניון תת קרקעי, כך שבשטח בו חונה רכב אחד ניתן להחנות שני רכבים (במתקן ללא בור) או שלושה רכבים (במתקן עם בור), זה מעל זה. במקרים בהם המקום צר ניתן להתקין מתקנים קונזולים המחוברים רק לחלק האחורי של הקיר
המתקנים מסופקים עם שערים בכניסה לחניה, הנפתחים רק בעת הכנסת/הוצאת כלי רכב, ומספקים בטיחות מקסימאלית למשתמש כמו גם הגנה מקסימאלית לכלי הרכב.
המתקן מופעל באמצעות כרטיס או צ'יפ