לפרטים התקשרו
073-2820510

רוטרי (מתקן חצי אוטומטי)

מתקן חניה חצי אוטומטי מסוג רוטרי מאפשר חניה של עד 10 קומות ללא תלות בין המשתמשים.
 המתקן תופס מקום של שתי חניות בלבד ומאפשר תוספת של עד 17 חניות.
המתקן מביא לניצול מקסימאלי של שטח בחניון עילי פתוח.

מתקן חניה חצי אוטומטי מסוג רוטרי מאפשר חניה של עד 10 קומות ללא תלות בין המשתמשים.
 המתקן תופס מקום של שתי חניות בלבד ומאפשר תוספת של עד 17 חניות.
המתקן מביא לניצול מקסימאלי של שטח בחניון עילי פתוח.